Dessein Oy on vuonna 1993 perustettu antiikki- ja vintage- korujen erikoisliike. Liikkeen hieman erikoinen nimi johtuu siitä, että toinen perustajista, Rauno Nuotio, on Ranskan historian, kulttuurin ja kielen harras ystävä. Nimeä mietittäessä hän päätti etsiä vastausta hänelle rakkaasta ranskankielestä. Niinpä hän otti ranskankielen sanakirjansa, sulki silmänsä, avasi sanakirjan sattumanvaraisesti ja tökkäsi sormensa avatulle sivulle. Ja voilà, siinä oli sana dessein, joka on vanhakantaista ranskaa ja merkitsee ”idea, aie”. Siinä voi todella puhua niin sanotusta kohtalonsormesta.

Desseinin alku oli varsin vaatimaton. Liiketoiminta aloitettiin noin kolmen neliömetrin nurkkauksessa Kiseleffin Kauppiastavaratalossa Senaatintorin laidassa. Liikkeessä oli pari lasikantista pöytää, joissa oli tarjolla koru siellä, toinen täällä. Toisin sanoen valikoima oli varsin suppea. Rauno havaitsikin pian, että liike ei pärjää näin ja hän keksi idean ottaa koruja myyntiin, josta tulikin pian todellinen menestys. Pian koruntarjoajia oli jonoksi asti ja valikoima laajentui laajentumistaan. Kiseleffin pienessä liikkeessä Dessein sijaitsi kahdeksan vuotta, jonka jälkeen Iso Roobertinkadulla Bukowskia vastapäätä viitisen vuotta ja nykyisessä Pienen Roobertinkadun liikkeessä Dessein on sijainnut jo 12 vuotta.

Ensimmäisinä vuosina valikoima koostui etupäässä hopeakoruista eri aikakausilta sekä myös halvemmista vintage pukukoruista. Tuona aikana Rauno havaitsi varsin pian, että ala vaatii opiskelua ja syvää perehtymistä asiaan. Hän onkin suorittanut vuosien varrella erilaisia alan tutkintoja (mm.gemmologia), sekä on ollut Sothebyllä Lontoossa tutustumassa vanhojen korujen tunnistamiseen ja arviointiin omaten tänä päivänä laajan alakohtaisen tietämyksen.

Tänä päivänä, liikkeen koruvalikoima on laaja, sisältäen satoja koruja eri materiaaleista kuten kulta, hopea, erilaiset jalokivet kuin myös 1900- luvun alkupuolen vintage pukukorut. Ajallisesti korut ajoittuvat 1800- luvun alusta 1960- 1970 luvuille. Hintahaitari on myös laaja, alkaen muutamasta kympistä useaan tuhanteen euroon.

Liikeidea on edelleen sama eli korut ovat myyntitilissä. Tämän lisäksi Rauno Nuotio pitää myös koruhistorian luentoja joko liiketilassa tai tilaajan osoittamassa paikassa. Luennoista on tullut erittäin suosittuja, koska vanhojen korujen asiantuntemusta on harvalla. Kultaseppä tunnistaa metallin, jos siinä on leimat, mutta mahdolliset kivet jäävät arvailujen varaan. Koruissa esiintyy aitojen kivien ohella synteettisiä jalokiviä, lasia tai muita jäljitelmämateriaaleja. Metallit pystyy myös tunnistamaan, vaikka niissä ei olisikaan leimoja. Rauno Nuotio myös arvioi ja ajoittaa koruja korvausta vastaan.

Rauno Nuotio on tavoitettavissa liikkeessä torstaisin, perjantaisin, sekä lauantaisin tai vaihtoehtoisesti sopimuksen mukaan.

Vuosi 2018 on merkittävä juhlavuosi liikkeenhistoriassa, sillä liikkeenperustamisesta tulee kuluneeksi tasan 25 vuotta.

 

Dessein Oy is antique and vintage specialty jewellery boutique established in 1993. Boutiques bit extraordinary name is due to one of the founders Rauno Nuotio’s interests in history and culture of France and French language. As he was pondering the options for the name, he decided to look for answer from French language that he loved. Rauno took his French dictionary, closed his eyes, opened the book randomly and put his finger on the page. And voilà, the word found was dessein, which means ”idea or aim or attempt”. That can really be called a finger of destiny.

The beginning of the Dessein was very modest. The business was started in an area of about three sq. meters in the corner of the Kiseleff House by the Senate Square. In the boutique, there were two little tables with glass tops to show off the jewellery, which consisted of one piece here and there. Rauno discovered very soon that more selection is needed so he had the idea of taking jewellery on commission, which means that people bring their jewellery for an estimate for eventual selling. This idea proved to be a huge success and soon people queued to show their jewellery. The boutique was located eight years at the Kiseleff House, then about five years on Iso Roobertinkatu opposite of Bukowski’s and in the current location on Pieni Roobertinkatu already 12 years.

During the first years the selection consisted of mostly silver jewellery form different time periods as well as of vintage jewellery. At the time Rauno realized that he needed more education and knowledge of the business. He has made profound studies on the subject e.g. in the field of gemmology and has participated in antique jewellery course at the Sotheby’s in London. Thus, during the years Rauno has gathered vast in depth knowledge about the field that he is operating in.

Today, the selection in the shop is vast including jewellery in gold, silver and various gems as well as vintage jewellery from the early years of 1900’s. The time period of the jewellery is from the beginning of the 19th Century to about 1960’s – 70’s. Price range is also broad from a few 10’s to several thousand euros.

The business idea is still the same as in the beginning, meaning that jewels are sold as commission sale. In addition, Rauno Nuotio holds lectures on jewellery history either in the shop or in the location shown by the requestor. The lectures have proven to be a great success because profound knowledge is possessed by only a few. A gold smith can identify the metal if there are hallmarks but possible gems can be a challenge because there are synthetic stones, glass and all kinds of imitations on the market. Metal can, however, be identified even though there are no hallmarks. Authenticity of a gem or stone can be identified by using gemmological equipment. Rauno Nuotio identifies and evaluates jewellery for a fee.

Rauno Nuotio can be met in the shop during Thursdays, Friday as well as Saturdays or by appointment.

Year 2018 is particularly significant jubilee year in the history of Dessein as it marks 25th anniversary of the boutique.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close